SIDSTE NYT FRA VANDVÆRKET

2021-02-27 Brud på vandledning på Søageren.
Kl. 16:00. Skaden er udbedret. Der kan fortsat opleves brunligt vand. Helt ufarligt.

Kl. 14:55. Bruddet er næsten repareret. Der kan i de næste par timer opleves, at vandet har en brunlig farve. Det er helt ufarligt.
Kl. 12:15. Der er konstateret brud på en vandledning på midt på Søageren. Der er VVS mand på vej.

2021-01-13 Takstblade.
Godkendte takstblade fremgår under fanen "Information" - takster.

2020-11-20 Forhøjet værdier for to pesticider i boringskontrol i 2020.
Vandværkets fire boringer er  i 2020 blevet renoveret, og vandet er efterfølgende blevet analyseret.
I to af boringerne (1 og 2) er vandet analyseret uden anmærkninger.

I boring 4 er der målt en meget lille koncentration af N,N-Dimethylsulfamid (DMS), væsentligt mindre end kvalitetskravet til rent drikkevand.

I boring 3 er der målt en lille koncentration af N,N-Dimethylsulfamid (DMS), mindre end kvalitetskravet til rent drikkevand. Der er ligeledes målt en meget lille koncentration af 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), væsentligt mindre end kvalitetskravet til rent drikkevand.

Boring 3 er indtil videre lukket og pumper ikke vand.

Resultatet af vandanalyserne kan som altid ses her på hjemmesiden under "Information" - "Vandkvalitet" - "Seneste vandanalyser". Link

2020-11-02 Besøg på vandværket.
Tradition tro havde vandværket besøg af to 8. klasser fra Kratbjergskolen afd. Ravnsholt. De unge mennesker fik en indgående orientering om hvorledes vandet kommer fra undergrunden til vandhanen. Der var stor spørgelyst fra de unge menneskers side.

2020-10-18 Referat af generalforsamling 2020.

Referat af generalforsamling 1. september 2020

2020-08-24 Forhøjet værdier for tre pesticider i boringskontrol i 2019.

Der er fundet forhøjet pesticid værdier i en kontrol måling fra Boring 3 i april 2019.

Boringen var ude af drift på kontroltidspunktet, og der er således ikke udpumpet vand til forbrugere fra denne boring.

Kontrolrapport er fejlagtigt ikke modtaget fra laboratoriet.

Boring er efterfølgende renoveret.

Boring pumpes ren og herefter udtages ny kontrol.

Afhængigt af resultat af kontrol besluttes forsat drift for Boring 3.

Der er ikke udpumpet vand fra denne boring i 2019 eller 2020.

 

2020-08-07 Indkaldelse til generalforsamling

Lynge Overdrev Vandværk holder generalforsamling tirsdag d. 1. september 2020 kl. 19.30 på Musikskolen Lille sal. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Indkaldelse vil ligeledes blive annonceret i Allerød Nyt.

2019-12-03 Vandværket renoveres.

Bestyrelsen har besluttet at foretage en renovering af vandværket. Det gælder både bygningen, som har fået repareret en del af taget, samt grunden hvor der er etableret et nyt hegn mod nærmeste naboer. Herudover vil der senere blive fældet nogle træer mm.

Drænet rundt om bygningen vil blive tjekket og repareret eller udskiftet.

2019-12-02 Besøg på vandværket.

Tradition tro havde vandværket besøg af to 8. klasser fra Kratbjergskolen afd. Ravnsholt. De unge mennesker fik en indgående orientering om hvorledes vandet kommer fra undergrunden til vandhanen. Der var stor spørgelyst fra de unge menneskers side.

2019-07-08 Mindre brud på Brombærvej

 

Årvågne forbrugere har meddelt os at der er et brud ved en stophane på Brombærvej, men der er vand i hanerne. Bruddet vil blive repareret tirsdag morgen/formiddag med mindre det udvikler sig i aftenens/nattens løb. I forbindelse med reparationen vil der forekomme kortvarigt stop for vandforsyningen i området nær Brombærvej.

2019-06-20

DMS

Lynge Overdrev Vandværk har tidligere modtaget laboratorieanalyser som indeholdt spor af DMS (N,N-dimethylsulfamid) under grænseværdi hos en forbruger. For at detektere, hvor spor af DMS kunne stamme fra, har vandværket fået udtaget vandprøver i 1) alle fire boringer, 2) ved afgang vandværk og 3) hos nærmeste nabo. Der er ikke konstateret DMS i nogen af disse vandanalyser. Prøven ved afgang vandværk repræsenterer et mix af rentvand over længere tid fra alle boringer, idet prøven er udtaget efter rentvandstanken.

2019-05-29 Annonce i Berlingske og Politiken.

Borgergruppen "en Grøn kommune går i Sort" har d.d. indrykket nedenstående annonce i Berlingske og Politiken.