Vandanalyse af vandet fra Lynge Overdrev Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne fra indeværende samt sidste år. 

Samtlige vandanalyser indrapporteres også til den nationale vandkvalitetsdatabase Jupiter, hvor man kan trække grafer over udvikling med mere. Ligeledes kan resultaterne fra ældre analyser fremsøges herinde. 

Dato  Type Analyseresultat Bemærkninger
2024-02-16  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2023-12-06  GRUPPE A PARAMETRE Forsyningsnet OK
2023-12-06  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2023-12-06  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2023-10-03  GRUPPE A+B PARAMETRE Forsyningsnet TFA påvist under grænseværdi.
2023-10-03  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2023-10-03  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2023-08-08  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2023-06-12  (05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING
DGU 193.1175
Bo. 3
DMS og LM3 påvist. 
2023-06-12  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2023-06-12  GRUPPE A PARAMETRE Forsyningsnet OK
2023-06-12  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk Forhøjet ammonium
2023-04-12  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2023-04-12  GRUPPE A PARAMETRE Forsyningsnet Farvetal og turbiditet forhøjet
2023-02-01  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2022-12-07  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2022-12-07  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2022-12-07  GRUPPE A PARAMETRE  Forsyningsnet OK
2022-11-18  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Afgang værk OK
2022-10-06  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk DMS påvist under grænseværdi
2022-10-06  GRUPPE A+B PARAMETRE Forsyningsnet DMS + Dichlormetan påvist under grænseværdi
2022-10-06  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2022-10-05  KEMISK
DRIKKEVANDSKONTROL
Forsyningsnet OK
2022-08-02  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2022-07-13  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk Opfølgende prøve på ammonium. Analyse OK. 
2022-06-16  GRUPPE A PARAMETRE  Forsyningsnet Farvetal og turbiditet forhøjet
2022-06-16  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet Farvetal, turbiditet og indhold af jern forhøjet
2022-06-16  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk Forhøjet indhold af ammonium
2022-05-04  (05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING
DGU 193.494
Bo. 1
OK
2022-04-08  DRIFTSKONTROL (BILAG E) Afgang værk Forhøjet indhold af ammonium
2022-04-07  GRUPPE A PARAMETRE Forsyningsnet OK
2022-04-07  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2022-02-28  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2022-02-02  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk Forhøjet indhold af Mn. Fejlsøgning viste en defekt vandudlader, som straks er udbedret. Opfølgende analyse kommer hurtigst muligt

v/ Formand

Søren Hvilshøj 

30 60 03 09

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Søren Hvilshøj Tlf. 30 60 03 09 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-ansvarlig Lasse Drobek Mejdahl på: web@lyngeoverdrevvand.dk 

Hårdhed
Drikkevandet i Lynge Overdrev Vandværk har en hårdhed på ca. 17 - 18°dH.

ENGLISH