Vandanalyse af vandet fra Lynge Overdrev Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Samtlige vandanalyser indrapporteres også til den nationale vandkvalitetsdatabase Jupiter, hvor man kan trække grafer over udvikling mm.

Dato  Type Analyseresultat Bemærkninger
2022-10-06  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk DMS påvist under grænseværdi
2022-10-06  GRUPPE A+B PARAMETRE Forsyningsnet DMS + Dichlormetan påvist under grænseværdi
2022-10-06  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2022-10-05  KEMISK
DRIKKEVANDSKONTROL
Forsyningsnet OK
2022-08-02  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2022-07-13  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk Opfølgende prøve på ammonium. Analyse OK. 
2022-06-16  GRUPPE A PARAMETRE  Forsyningsnet Farvetal og turbiditet forhøjet
2022-06-16  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet Farvetal, turbiditet og indhold af jern forhøjet
2022-06-16  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk Forhøjet indhold af ammonium
2022-05-04  (05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING
DGU 193.494
Bo. 1
OK
2022-04-08  DRIFTSKONTROL (BILAG E) Afgang værk Forhøjet indhold af ammonium
2022-04-07  GRUPPE A PARAMETRE Forsyningsnet OK
2022-04-07  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2022-02-28  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2022-02-02  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk Forhøjet indhold af Mn. Fejlsøgning viste en defekt vandudlader, som straks er udbedret. Opfølgende analyse kommer hurtigst muligt
2021-12-01  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2021-12-01  GRUPPE A PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2021-12-01  GRUPPE A PARAMETRE Forsyningsnet OK
2021-10-07  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk Trifluoreddikesyre, TFA, påvist. Langt under grænseværdi.
2021-10-07  GRUPPE A PARAMETRE Forsyningsnet OK
2021-10-07  GRUPPE A+B PARAMETRE Forsyningsnet Trifluoreddikesyre, TFA, og N,N-Dimethylsulfamid, DMS, påvist. Langt under grænseværdi.
2021-08-02  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2021-07-20  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Afgang værk Denne analyse er en opfølgning på boringskontrollen af boring 4 d. 1/6 2021. Der er ikke påvist Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) i vandet fra vandværket og kun meget lidt DMS (langt under grænseværdien). Der vil senere blive lavet en analyse for Trifluoreddikesyre, TFA.
2021-07-20  GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2021-07-20  GRUPPE A-PARAMETRE Forsyningsnet OK
2021-06-01  (05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING
DGU 193.1352
Bo 4
Forhøjet værdi for DMS og Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen). Spor af Trifluoreddikesyre, TFA. Der laves snarest muligt en analyse af vandet ved afgang fra vandværket.
2021-06-02  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2021-04-06  DRIFTSKONTROL (BILAG E) Afgang værk OK
2021-04-06  GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2021-04-06  GRUPPE A-PARAMETRE Forsyningsnet OK
2021-02-02  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2020-12-01  GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet
Udv. hane gårdsplads

Prøven er taget 7 minutter senere og er ok. Dette tyder på, at tappested ikke bruges ret ofte, så der står gammelt vand i vandhanen.

2020-12-01  GRUPPE A-PARAMETRE Forsyningsnet
Udv. hane gårdsplads

Prøver skal i henhold til de nye bekendtgørelser tages af to omgange med få minutters interval, hvor man tidligere lod vandet løbe et kort øjeblik, før prøven blev taget.

Prøven er taget på et udendørs tappested på en gårdsplads. Prøven viser et for højt kimtal.

2020-12-01  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2020-10-07  GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2020-10-07  GRUPPE A+B PARAMETRE Forsyningsnet OK
2020-10-07  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2020-09-25  (09) KONTROL AF ORGANISKE  MIKROFORURENINGER DGU 193.1352
Bo 4
Forhøjet værdi for DMS.
2020-09-25  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER DGU 193.494
Bo 1
OK
2020-08-20  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER DGU 193.1175
Bo 3
OK. Resultaterne i denne rapport, var p.g.a. en fejl ikke indtastet i rapporten lige under denne.
2020-08-20  (05) BORINGSKONTROL DGU 193.1175
Bo 3
Forhøjet værdier for DMS og BAM.
2020-08-12  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2020-06-11  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2020-06-11  GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2020-06-11  GRUPPE A-PARAMETRE Forsyningsnet OK
2020-05-05  (05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK
 MIKROFORURENING
DGU 193.1230
Bo. 2
OK
2020-04-01  DRIFTSKONTROL (BILAG E) Afgang værk OK
2020-04-01  GRUPPE A PARAMETRE MED UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2020-04-01  GRUPPE A-PARAMETRE Forsyningsnet OK
2020-02-27  (09) KONTROL AF ORGANISKE   MIKROFORURENINGER Målerbrønd Kollerød Bygade OK
2020-02-27  (09) KONTROL AF ORGANISKE  MIKROFORURENINGER Afgang værk OK
2020-02-05  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2019-12-03  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2019-12-03  GRUPPE A+B PARAMETRE MED UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2019-12-03  GRUPPE A + B PARAMETRE Forsyningsnet OK
2019-10-10  GRUPPE A PARAMETRE MED UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2019-10-10  GRUPPE A+B PARAMETRE Forsyningsnet OK
2019-10-10  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2019-10-10  DRIFTSKONTROL (BILAG F) Forsyningsnet OK
2019-08-22  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2019-06-04  GRUPPE A-PARAMETRE OMPRØVE Forsyningsnet OK
2019-06-04 GRUPPE A-PARAMETRE Forsyningsnet Forhøjede værdier for Farvetal og turbiditet
2019-06-04  DRIFTSKONTROL (PROCES) Afgang værk OK
2019-05-13  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Boring 3 DGU193.1175 OK Manglende resultater fra den fulde boringskontrol.
2019-05-13  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Forsyningsnet OK N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ikke påvist.
2019-05-13  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Boring 4 DGU193.1352 OK Chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke påvist.
2019-05-13  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Boring 2 DGU193.1230 OK Chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke påvist.
2019-05-13  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Boring 3 DGU193.1175 OK Chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke påvist.
2019-05-13  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Boring 1 DGU193.494 OK Chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke påvist.
2019-05-13  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER  Afgang, Værk OK Chlorothalonil-amidsulfonsyre og N,N-dimethylsulfamid (DMS) ikke påvist.
2019-05-08  MIKROBIOLOGISK KONTROL Forsyningsnet OK
2019-05-08  MIKROBIOLOGISK KONTROL Forsyningsnet OK
2019-04-04  (05) BORINGSKONTROL DGU 193.1175
Bo. 3
Forhøjet værdier for tre pesticider.
2019-04-04  GRUPPE A-PARAMETRE MED UDSKYLNING Forsyningsnet OK
2019-04-04  GRUPPE A-PARAMETRE Forsyningsnet OK
2019-04-04  DRIFTSKONTROL (BILAG E) Afgang, Værk OK
2019-03-26  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Boring 1 DGU193.494 OK N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ikke påvist
2019-03-26  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Forsyningsnet Spor af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) under grænseværdien
2019-02-06  DRIFTSKONTROL (PROCES)  Afgang, Værk OK 
2019-02-04  MIKROBIOLOGISK KONTROL  Boring1 DGU193.494 OK 
2018-12-05  GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING  Forsyningsnet  OK 
2018-12-05  GRUPPE A-PARAMETRE  Forsyningsnet  OK 
2018-12-05  DRIFTSKONTROL (PROCES)  Afgang, værk  OK 
2018-11-27  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Boring2 DGU193.1230 OK N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ikke påvist
2018-11-27  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Boring4 DGU193.1352 OK N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ikke påvist 
2018-11-27  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER  Boring3 DGU193.1175  OK N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ikke påvist 
2018-11-27  (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER  Afgang, værk  OK N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ikke påvist 
2018-11-06  DRIFTSKONTROL (BILAG F)  Forsyningsnet  OK 
2018-10-10  BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL  Driftsanalyse  Boring 1 med coliforme. Tages ud af drift.
2018-10-06  MIKROBIOLOGISK KONTROL  Afgang, værk  OK 
2018-10-04 DRIFTSKONTROL (PROCES)  Afgang, værk  Forhøjet Coliforme bakterier v. 37 C 
2018-10-01 GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING  Forsyningsnet  OK. Ingen forhøjet jern 
2018-10-01 Gruppe A+B parametre Forsyningsnet  Forhøjet jern. Spor af DMS under grænseværdien 
2018-08-09 Driftskontrol (proces) Afgang, værk  OK
2018-06-06 Boringskontrol + Organiske mikroforureninger (inkl. 3 nye pestider) DGU 193.494 OK (heller ikke de "tre nye pesticider") 
2018-06-06 Gruppe A parametre med udskylning  Forsyningsnet  OK
2018-06-06  Gruppe A parametre Forsyningsnet OK 
2018-06-06 Driftskontrol (proces) Afgang,værk  Forhøjet jern. Prøve taget af Bagger VVS fandt normalt niveau. 
2018-04-23 Driftskontrol (bilag E)  Afgang, værk  Ingen *
2017-11-29 Kontrol af mikrobiologiske mikroforur. Boring 193.1175 Ingen
2017-11-29 Kontrol af mikrobiologiske mikroforur. Boring 193.1352 Ingen
2017-11-28 Kontrol af mikrobiologiske mikroforur. Boring 193.494 Ingen
2017-11-28 Kontrol af mikrobiologiske mikroforur. Boring 193.1230 Ingen
2017-10-12 Kontrol af organiske microforureninger Afgang værk  Ingen 
2017-10-05 Begrænset drikkevandskontrol  Forsyningsnet  Ingen 
2017-08-09 Normal drikkevandskontrol  Afgang værk Ingen
2017-06-08 Normal drikkevandskontrol  Afgang værk Forhøjet mangan *
2017-06-08 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen 
2017-04-05 Udvidet drikkevandskontrol  Afgang værk  Ingen * 
2016-06-01 Normal drikkevandskontrol  Afgang værk Ingen 
2016-06-01 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2016-04-05 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2016-04-05 Normal drikkevandskontrol  Afgang værk Ingen 
2016-02-03 Normal drikkevandskontrol  Afgang værk Ingen
2015-12-01  Normal drikkevandskontrol  Afgang værk  Forhøjet farvetal
2015-10-01 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2015-08-27 Driftskontrol Afgang værk  Ingen 
2015-08-03 Normal drikkevandskontrol  Afgang værk Forhøjet mangan & farvetal 
2015-06-09 Begrænset drikkevandskontrol  Forsyningsnet  Ingen 
2015-06-09 Normal drikkevandskontrol  Afgang værk  Forhøjet farvetal 
2015-04-16 Begrænset drikkevandskontrol  Forsyningsnet  Ingen 
2015-04-16 Udvidet drikkevandskontrol  Afgang værk  Forhøjet jern og farvetal 
2015-02-04  Normal drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2014-12-02  Normal drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2014-12-02 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2014-10-14  Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2014-08-05  Normal drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2014-06-02  Normal drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2014-06-02  Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2014-04-10 Andet (kontrol af farvetal, nitrit og jern) Afgang værk Ingen
2014-04-02  Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2014-03-27  Andet (kontrol af farvetal) Forsyningsnet Ingen
2014-03-27  Andet (kontrol af farvetal) Afgang værk Ingen
2014-02-21 Andet (kontrol af jern) Afgang værk Forhøjet farvetal
2014-02-03 Normal drikkevandskontrol Afgang værk Forhøjet farvetal
og jern (filteret
skillet)
2013-12-10  Kontrol af mikrobiologiske mikroforur. Boring 4 193.1352 Ingen
2013-12-10  Kontrol af mikrobiologiske mikroforur.  Boring 3 193.1175  Ingen
2013-12-10  Kontrol af mikrobiologiske mikroforur. Boring 2 193.1230 Ingen
2013-12-10  Kontrol af mikrobiologiske mikroforur. Boring 1 193.494 Ingen
2013-12-03  Normal drikkevandskontrol Afgang værk Forhøjet farvetal
2013-12-03  Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2013-10-15  Begrænset drikkevandskontrol
& sporstofkontrol
Forsyningsnet Ingen
2013-09-23 Boringskontrol Boring 4 193.1352 Ingen
2013-09-23 Boringskontrol Boring 3 193.1175 Ingen
2013-09-23  Boringskontrol Boring 2 193.1230 Ingen
2013-09-23 Boringskontrol Boring 1 193.494 Ingen
2013-08-01  Normal drikkevandskontrol Afgang værk Forhøjet farvetal
2013-06-21  Kemisk drikkevandskontrol Afgang værk og bor. Forhøjet farvetal
2013-06-18 Normal drikkevandskontrol Afgang værk Forhøjet farvetal
2013-06-18  Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2013-04-02  Normal drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2013-04-02  Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2013-03-18 Kemisk drikkevandskontrol Afgang værk og bor. Farvetal ok
2013-02-12  Udvidet drikkevandskontrol Afgang værk Forhøjet turbiditet
og farvetal
2012-12-19 Normal drikkevandskontrol Afgang værk Forhøjet farvetal
2012-12-14 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2012-10-04 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2012-06-06 Normal drikkevandskontrol Afgang værk Forhøjet farvetal
2012-04-03 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2012-03-06 Normal drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2011-11-28  Begrænset drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2011-10-23 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2011-08-17 Normal drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2011-04-04  Udvidet drikkevandskontrol Afgang værk Forhøjet turbiditet
og farvetal
2010-11-10  Begrænset drikkevandskontrol
med uorg. sporstoffer
Forsyningsnet Ingen
2010-09-14 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2010-08-09  Normal drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2010-04-06  Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2010-04-06 Udvidet drikkevandskontrol
m. org. mikroforureninger
Afgang værk Ingen mikroforur.
forhøjet turbiditet
og jern
2009-11-30 Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2009-11-30 Normal drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2009-11-30  Boringskontrol Boring 4 193.1352 Ingen
2009-11-30  Boringskontrol Boring 3 193.1175 Ingen
2009-11-30  Boringskontrol Boring 2 193.1230 Ingen
2009-11-30  Boringskontrol Boring 1 193.494 Ingen
2009-04-22 Udvidet drikkevandskontrol Afgang værk Ingen
2009-04-22  Begrænset drikkevandskontrol Forsyningsnet Ingen
2009-02-25  Normal drikkevandskontrol Afgang værk Ingen

v/ Formand

Søren Hvilshøj

30 60 03 09

formand@lyngeoverdrevvand.dk

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Søren Hvilshøj Tlf. 30 60 03 09 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-ansvarlig Lasse Drobek Mejdahl Mejdahl_1990@hotmail.com

 

ENGLISH