Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. Nedenstående skema kan anvendes ved meddelelse om ejerskifte. Forbrugernummeret er anført på aflæsningskortet og opkrævningerne.