Undgå FROST

Her er information til at undgå frostskader.

Info fra Danske Vandværker

RUST eller OKKER på tøj efter vandafbrydelse fjernes således: 50 gr. citronsyre blandes med 5 liter vand så varmt som tøjet tillader. Tøjet lægges i blød fra ½ time til et døgn, efter behov. Gnides og skylles 3 – 4 gange, evt. sidste gang i vaskemaskinen. Vaskes derefter normalt. Forbrugerstyrelsen – Rådgivning

Vand på internettet 
Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

Foreningen Danske Vandværker

DANVA

Allerød Kommune

Retsinformation (søgning på love og cirkulærer)

Godkendte Vandhaner: http://www.godkendtevandhaner.dk/vand_nyt

v/ Formand

Kjel B Johansen

22 13 81 78

formand@lyngeoverdrevvand.dk

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Kjel B. Johansen Tlf. 22 13 81 78 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-redaktøren Søren Hvilshøj s_hvilshoej@yahoo.com

 

ENGLISH