Undgå FROST

Her er information til at undgå frostskader.

Info fra Danske Vandværker

RUST eller OKKER på tøj efter vandafbrydelse fjernes således: 50 gr. citronsyre blandes med 5 liter vand så varmt som tøjet tillader. Tøjet lægges i blød fra ½ time til et døgn, efter behov. Gnides og skylles 3 – 4 gange, evt. sidste gang i vaskemaskinen. Vaskes derefter normalt. Forbrugerstyrelsen – Rådgivning

Efter vandafbrydelser kan der i noget tid forekomme grumset vand som følge af okker. Dette bør kunne udbedres ved at foretage en kraftig udskylning ved at lade haner løbe på fuld kraft i nogle minutter (lidt mere på ejendomme som har lang stikledning fra hovedledning og ind til huset).

Vand på internettet 
Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

Foreningen Danske Vandværker

DANVA

Allerød Kommune

Retsinformation (søgning på love og cirkulærer)

Godkendte Vandhaner: http://www.godkendtevandhaner.dk/vand_nyt

v/ Formand

Søren Hvilshøj 

30 60 03 09

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Søren Hvilshøj Tlf. 30 60 03 09 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-ansvarlig Lasse Drobek Mejdahl på: web@lyngeoverdrevvand.dk 

Hårdhed
Drikkevandet i Lynge Overdrev Vandværk har en hårdhed på ca. 17 - 18°dH.

ENGLISH