Kontaktpersoner:

Tlf./Mobil

E-mail


Formand:

Kjel Bording Johansen

22 13 81 78

formand@lyngeoverdrevvand.dk


Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr
           

 

 

21 60 67 91
kasserer@lyngeoverdrevvand.dk


Web-redaktør:
Søren Hvilshøj


30 60 03 09
s_hvilshoej@yahoo.com


Johnny Rossing

41 91 08 08
johnny.rossing@icloud.com
      

Erik Dreyer-Andersen

20 78 03 31

dreyer-andersen@webspeed.dk

   

v/ Formand

Kjel B Johansen

22 13 81 78

formand@lyngeoverdrevvand.dk

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Kjel B. Johansen Tlf. 22 13 81 78 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-redaktøren Søren Hvilshøj s_hvilshoej@yahoo.com

 

ENGLISH