Begæring om vandinstallation

Ansøgningsskema ved nytilslutninger for nye forbrugere kan downloades her:

Skema til begæring om vandinstallationer.

1. Download blanketten fra vores hjemmeside og gem den som en pdf fil på din pc.

2. Åbn derefter denne PDF fil og du bør nu stå i Adobe programmet

2. NU kan du udfylde den med jeres oplysninger og gemme den igen

4. Den gemte PDF fil skal så sendes til os på kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

    så vi kan færdigbehandle den.

v/ Formand

Søren Hvilshøj 

30 60 03 09

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Søren Hvilshøj Tlf. 30 60 03 09 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-ansvarlig Lasse Drobek Mejdahl på: web@lyngeoverdrevvand.dk 

Hårdhed
Drikkevandet i Lynge Overdrev Vandværk har en hårdhed på ca. 17 - 18°dH.

ENGLISH