Begæring om vandinstallation

Ansøgningsskema ved nytilslutninger for nye forbrugere kan downloades her:

Skema til begæring om vandinstallationer.

1. Download blanketten fra vores hjemmeside og gem den som en pdf fil på din pc.

2. Åbn derefter denne PDF fil og du bør nu stå i Adobe programmet

2. NU kan du udfylde den med jeres oplysninger og gemme den igen

4. Den gemte PDF fil skal så sendes til os, så vi kan færdigbehandle den.

v/ Formand

Kjel B Johansen

22 13 81 78

formand@lyngeoverdrevvand.dk

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Kjel B. Johansen Tlf. 22 13 81 78 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-redaktøren Søren Hvilshøj s_hvilshoej@yahoo.com

 

ENGLISH