Midlertidige resultater fra Frederiksborg Amts geofysiske kortlægning og indsatsplaner (2006)

 

Potentialekort (1999). Lynge Overdrevs Vandværk markeret med rød:


 

 

Arealanvendelse:
           

 

 

Kortlagte forureninger (V1 og V2)

 

 

Lettykkelse og linieføring af geologiske profiler

(rød=ingen/lille lertykkelse, gul=nogen, grøn=stor lertykkelse):


Geologiske profiler:


Indsatsplaner:

           

 

 

Status 2006 for indsatsplaner. Lynge Overdrevs Vandværk "afventer"


 

For mere arealinformation se Allerød Kommunes hjemmeside.

v/ Formand

Kjel B Johansen

22 13 81 78

formand@lyngeoverdrevvand.dk

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Kjel B. Johansen Tlf. 22 13 81 78 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-redaktøren Søren Hvilshøj s_hvilshoej@yahoo.com

 

ENGLISH