Midlertidige resultater fra Frederiksborg Amts geofysiske kortlægning og indsatsplaner (2006)

 

Potentialekort (1999). Lynge Overdrevs Vandværk markeret med rød:


 

 

Arealanvendelse:
           

 

 

Kortlagte forureninger (V1 og V2)

 

 

Lettykkelse og linieføring af geologiske profiler

(rød=ingen/lille lertykkelse, gul=nogen, grøn=stor lertykkelse):


Geologiske profiler:


Indsatsplaner:

           

 

 

Status 2006 for indsatsplaner. Lynge Overdrevs Vandværk "afventer"


 

For mere arealinformation se Allerød Kommunes hjemmeside.

v/ Formand

Søren Hvilshøj 

30 60 03 09

v/ Kasserer/Persondataansvarlig:

Anette Stæhr

21 60 67 91

kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

 

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formanden Søren Hvilshøj Tlf. 30 60 03 09 Email: formand@lyngeoverdrevvand.dk  (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren og persondataansvarlig Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-ansvarlig Lasse Drobek Mejdahl på: web@lyngeoverdrevvand.dk 

Hårdhed
Drikkevandet i Lynge Overdrev Vandværk har en hårdhed på ca. 17 - 18°dH.

ENGLISH