Log ind   |  
Kontakt Minimer


v/ Formand Kjel Bording Johansen
Søbredden 19
3450 Allerød
Tlf. 48 17 15 90
E-mail. 
formand@lyngeoverdrevvand.dk

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formand Kjel Bording Johansen (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-redaktøren Søren Hvilshøj s_hvilshoej@yahoo.com

ENGLISH

Driftsinfo Minimer


Vandforsyningen kører normalt

 

Forside Minimer


SIDSTE NYT FRA VANDVÆRKET

2016-04-11 Generalforsamling afholdtes mandag d. 11. april kl. 19.30 på Ravnsholtskolen i kantinen. 

Generalforsamlingsreferat

2016-03-07 Download Regnskab2015

2015-10-07 Strømafbrydelse skaber igen uregelmæssigheder i vandforsyningen
Grundet strømafbrydelse har der været uregelmæssigheder i vandforsyningen her til morgen. 

2015-10-05 Strømafbrydelse skabte uregelmæssigheder i vandforsyningen
Grundet strømafbrydelse har der været uregelmæssigheder i vandforsyningen. 

2015-09-15 Brand i Ravnsholtskolen gav uregelmæssigheder i vandforsyningen
Grundet voldsom brand på Ravnsholtskolen var der uregelmæssigheder i vandforsyningen.  

2015-04-20 Generalforsamling i Lynge Overdrev Vandværk
Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a. afholdt generalforsamling. 

Bestyrelsen er herefter:
•  Kjel Bording Johansen (formand)
•  Anette Stæhr (kasserer)
•  Dan Ingerslev (sekretær)
•  Søren Hvilshøj (web-administrator)
•  Johnny Rossing 

Suppleant til bestyrelsen:
•   Erik Dreyer-Andersen (suppleant)
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation